Skip to Content

Selamat Datang

Selamat datang ke laman web Rangkaian Sekolah Sri Pintar. Laman web ini adalah laman web rasmi Sekolah Sri Pintar dan menyediakan pelbagai maklumat berkenaan

● Pra Sekolah

● Sekolah Rendah Integrasi

● SM Tahfiz Integrasi Sri Pintar 

 

Sekolah Sri●Pintar memajukan pendidikan berlandaskan al-Quran dan as-Sunnah untuk melahirkan pelajar cemerlang dalam akademik, agama dan teknologi maklumat serta mempunyai jati diri yang mantap dan berketerampilan. 

 

Sekolah Sri●Pintar menawarkan pusat pendidikan integrasi sehenti yang menggabungkan pangajian al-Quran dan hafazan, akademik, agama (Diniyyah) dan teknologi informasi (ICT) dibawah satu bumbung.
Syndicate content